Vytyčení hranic pozemků

ÚvodSlužby → Vytyčení hranic pozemků

Vytyčení hranic pozemků je zeměměřická činnost, kterou se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranice předepsanými hraničními znaky.

Vytyčením hranic pozemků se nemění ani nezakládají právní vztahy k nemovitostem!

Dokumentace předávaná objednateli:

  protokol o vytyčení hranic pozemků
  vytyčovací náčrt
  v terénu označená hranice předepsanými hraničními znaky