Vytyčení stavby

ÚvodSlužby → Vytyčení stavby

Vytyčení stavby je zeměměřická činnost, kterou se v terénu vyznačí poloha a výška bodů stavby.

Dokumentace předávaná objednateli:

  protokol o vytyčení stavby včetně vytyčovacího náčrtu
  v terénu označené body stavby